Rozszerzenie zakresu obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego

W zdecydowanej większości towarzystw ubezpieczeniowych istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego ubezpieczenia zawodowego, tak zwanego ubezpieczenia nadwyżkowego. Fakt ten oznacza, że, towarzystwo ubezpieczeniowe, z którą ubezpieczony od obowiązkowej odpowiedzialności zawodowej OC zawarł umowę ubezpieczeniową, udziela ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną, stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej polisy obowiązkowej.

Warunki ubezpieczenia

W zdecydowanej większości towarzystw ubezpieczeniowych istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego ubezpieczenia zawodowego, tak zwanego ubezpieczenia nadwyżkowegoW zdecydowanej większości przypadków, chcąc wykupić taką dodatkową polisę ubezpieczeniową, konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Co ważne, okres ubezpieczenia takiej polisy pokrywać się musi z okresem, na który zawarte zostało obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe osoby ubezpieczającej się.

W przypadku zawierania nowych umów w okresie trwania umowy z tytułu umowy dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowego, w sporadycznych przypadkach, dopuszczalne jest zawarcie ubezpieczeń krótkoterminowych. Wówczas data końcowa okresu ubezpieczenia pokrywa się z datą końcową polisy na zawarte wcześniej obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie nadwyżkowe skierowane jest do wszystkich osób prowadzących działalność zawodową, do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających statusu osób prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *