Obyć cudze dzieci uczył

Zawód nauczyciela to z jeden z tak zwanych zawodów zaufania publicznego. Co w tym konkretnym przypadku oznacza, iż rodzice oraz opiekunowie posłujący dzieci do szkoły, czy też innych placówkę edukacyjnych liczą na to, że dzieci zostaną objęte przez nauczycieli pełną opieką. Tyle teorii.

Zawód nauczyciela to z jeden z tak zwanych zawodów zaufania publicznego

Autor zdjęcia: Holtsman

Szkoła to to niekoniecznie miejsce do końca bezpieczne. Wystarczy chwila nieuwagi, brawura, lub po prostu głupota i kłopoty gotowe. Dlatego też zawód nauczyciela jest prawdziwym wyzwaniem, nie tylko ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale również uwagi na akt ponoszenia odpowiedzialności za przebywające pod jego opieką dzieci. Dlatego też zalecane jest nauczycielom wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialność nauczyciela

Ubezpieczenie OC zawodowe obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową, co oznacza niemniej, nie więcej tylko to, że nauczyciel objęty jest ochrona od następstw czynu niedozwolonego oraz następstw szkód powstałych w wyniku niewykonania czynności wynikających wprost ze stosunku pracy. Odpowiedzialność cywilna (więcej tutaj) ma, zatem zastosowanie w przypadku, gdy szkoda:

 • została wyrządzana przez podopiecznego,
 • została wyrządzana osobie będącej pod opieka nauczyciela,
 • została wyrządzona na skutek niedostatecznego nadzoru nad podopiecznymi.

Co niezwykle istotne wykupione przez nauczyciela ubezpieczenie, stanowi ochronę nie jedynie na terenie placówki oświatowej. Obejmuj także zdarzenia, które nastąpiły poza placówką, będące skutkiem niedostatecznej opieki ze strony nauczyciela. Ubezpieczyciel jednak nie wypłaci odszkodowania w przypadku:

 • szkód powstałych na skutek zdarzeń, na które ubezpieczony nie miał wpływu,
 • szkód powstałych na skutek czynów dokonanych z premedytacją,
 • szkód powstałych na skutek działań ubezpieczonego pod wpływem alkoholu,
 • szkód powstałych na skutek działań ubezpieczonego w okresie czasowego zawieszenia w obowiązkach nauczyciela.

Oferta produktów ubezpieczeniowych jest dość obszerna istnieje, zatem spora szansa na znalezienie naprawdę ciekawego produktu, za całkiem niewygórowaną cenę. Warto wstępnie przeprowadzić mały rekonesans, ponieważ z uwagi na dużą konkurencję towarzystwa ubezpieczeniowe dorzucają do podstawowego ubezpieczenia ciekawe dodatki, podnosząc tym samym konkurencyjność swoich produktów.

Ostateczna cena składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczyciela uzależniona jest od licznych czynników. Oto kilka z nich:

 • wysokość sumy gwarancyjnej,
 • klasa ryzyka wykonywanego zawodu,
 • liczba podopiecznych,
 • zakres ubezpieczenia,
 • rodzaj umowy na mocy, której nauczyciel pełni swoje obowiązki,
 • indywidualna ocena ryzyka,
 • itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *