Wymóg posiadania ubezpieczenia zawodowego

Osoby, które wykonują określone zawody, zobligowane są przepisami prawa do zawierania obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu OC. Ubezpieczenie OC zawodowe regulowane jest przez właściwe ustawy i rozporządzenia, dedykowane dla poszczególnych rodzajów działalności.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC zawodowego

Osoby, które wykonują określone zawody, zobligowane są przepisami prawa do zawierania obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu OC

Autor zdjęcia: citirecruitment

Zdarza się jednak, że mimo świadomości konieczności posiadania ubezpieczenia OC zawodowego, niektóre osoby zapominają o tym, by na przykład na czas opłacić wymaganą składkę. W konsekwencji, ich ochrona ubezpieczeniowa wygasa. To sytuacja niedopuszczalna, zagrażająca interesom osób będących klientami takiego nieodpowiedzialnego specjalisty.

Ustawodawca przewidział, zatem mechanizmy służące do kontroli wywiązywania się z obowiązku posiadania ubezpieczenia. Uprawnione do jej przeprowadzania są instytucje i urzędy, odpowiednie dla danego zawodu. I tak przykładowo, dla radców prawnych są to:

Gdy w wyniku takiej kontroli okaże się, że osoba fizyczna lub prawna nie ma ważnej polisy z tytułu OC zawodowego – poniesie karę określoną w aktach prawnych, właściwych dla danej profesji.

Tak na przykład, niefrasobliwy agent ubezpieczeniowy, który nie dopełni spoczywającego na nim obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC, zmuszony zostanie do zapłacenia kary w wysokości 1 000 euro. Kara ta zostanie przeznaczona na rzecz budżetu państwa, co określa artykuł 11 ust 4 Ustawy o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym. Naturalnie, zapłata takiej kary nie zwalnia agenta ubezpieczeniowego z obowiązku zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia z tytułu OC zawodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *