Czy ubezpieczenie OC zawodowe i pokrycie roszczeń osób poszkodowanych

Ubezpieczenie OC zawodowe jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które w swych założeniach ma chronić i zabezpieczać interesy klientów, którzy mogą zostać poszkodowani w wyniku błędów i czynności zawodowych wykonywanych przez przedstawicieli różnych profesji. Istnieją zawody, w przypadku których ryzyko to jest szczególnie duże, co dostrzeżone zostało także przez Ustawodawcę, który nałożył na szereg profesji obowiązek posiadania polisy OC.

Czy mając ubezpieczenie zawodowe można spać spokojnie?

Ubezpieczenie OC zawodowe jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które w swych założeniach ma chronić i zabezpieczać interesy klientów, którzy mogą zostać poszkodowani w wyniku błędów i czynności zawodowych wykonywanych przez przedstawicieli różnych profesji

Autor zdjęcia: markus spiske

Fakt posiadania ubezpieczenia w związku z wykonywaną przez siebie pracą, zapewnia z pewnością komfort wypełniania obowiązków służbowych. Nie oznacza to jednak, że zabezpiecza ona osobę taką w stu procentach. Zdarzyć się bowiem może, że w wyniku błędu ucierpi wiele osób, co biorąc pod uwagę chęć dochodzenia przez nich odszkodowania, stwarza realne ryzyko, że suma gwarancyjna polisy nie wystarczy do pokrycia tychże roszczeń. Wówczas, w skrajnym przypadku, osoba taka zmuszona zostanie do pokrycia nadwyżki z własnej kieszeni, co zrujnować może życie jego i jego najbliższych. Mało jest bowiem osób, nawet wśród tych bardzo dobrze zarabiających, które dysponują sumą kilkuset tysięcy złotych wolnych środków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *